تنها دارایی قدرتمندی که داریم ذهن ماست. اگر به خوبی آموزش داده شود می‌تواند ثروت عظیمی ایجاد کند.

راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای کوچک

نقشه گنج میلیاردرها